Nikolai Frederik Severin Grundtvig

Hvor meget kan et enkelt menneske egentligt skrive?

Det spørgsmål forekommer aktuelt, når man ser på Nikolai Frederik Severin Grundtvig.

Han er nemlig en af Danmarkshistoriens mest kendte og produktive forfattere nogensinde. Måske har du ikke læst noget af ham, men du har ganske givet hørt eller sunget en af hans kendte salmer til jul og nytår.

Manisk skriveproces

N.F.S Grundtvig blev født 8. september 1783 i Udby ved Vordingborg som søn af sognepræst Johan Grundtvig og Catherine Marie Grundtvig.

Fra de tidlige ungdomsskriverier og frem til sin død befandt Grundtvig sig i en mere eller mindre konstant manisk skriveproces, hvor han dag og nat producerede et af Danmarks mest omfattende forfatterskaber.

Det nøjagtige omfang kendes ikke. Det afhænger af, om man medtager alt, hvad han nogensinde nedfældede, herunder også notater og kladder, eller blot det, der er blevet publiceret.

Grundtvigs trykte forfatterskab svarer til næsten 25.000 sider og omfatter alt fra salmer, sange og lejlighedsdigte over prædikener og politiske skrifter til store, historiske værker.

Ifølge bibliografien om Grundtvig, der alene fylder fire bind, præsterede han 1.471 værker, og han skrev omkring 20 sider hver eneste dag eller nat.

Latinskole og teologi

I en alder af 15 år blev han optaget på latinskolen i Aarhus og studerede senere teologi i København.

I efteråret 1810 spurgte Grundtvig sig selv om han var kristen, og det bragte ham ud i omfattende krise, der kulminerede i december 1810.

På vej hjem overnatter Grundtvig på Vindbyholt Kro, hvor han “udkæmper en natlang kamp mod Djævlen” i skikkelse af en slange.

Kampen ændrede hans tilværelse, og julenat 1810 fik Grundtvig så megen klarhed, at han digtede Dejlig er den himmel blå. Salmen er det første udtryk for Grundtvigs nye erkendelse.

Grundtvigs Kirke, som stod færdig i 1940.

Salmer og højskole

Blandt andre af hans kendte salmer er Det kimer nu til julefest, Et barn er født i Betlehem, Nu falmer skoven trindt om land og Vær velkommen Herrens år.

Dermed fylder han hvert år stuerne i de danske hjem til såvel jul som nytår.

Grundtvig var både forfatter, teolog, digter, filosof, historiker, præst, filolog og politiker.

Han lagde navn til Grundtvigianisme, var initiativtager til folkehøjskolen og er den hyppigst repræsenterede digter i Den Danske Salmebog.

Kæmpede for frihed

Grundtvig kæmpede en indædt kamp for mere frihed til folket i såvel skolen som kirken og i samfundet generelt.

Nikolai Frederik Severin Grundtvig døde 2. september 1872 i København,

Han skal med i Nemos Bibliotek som en af de mest produktive danske forfattere, og som et menneske, der med sit passionerede følelsesliv ikke kunne lade være med at skrive.

“Livet duer til Alt, og Døden til Intet” skrev Grundtvig.

Ord kræver passion, og den tanke skal man altid holde sig for øje, når man skriver.