William Shakespeare

Skal man kåre verdens mest kendte forfatter eller verdens bedst sælgende forfatter, vil man i begge tilfælde kunne nævne navnet Shakespeare.

Han skrev verdensberømte tragedier, historiske skuespil, komedier og sonetter. Med over to milliarder solgte eksemplarer af sine værker er han den mest læste af alle.

Opvækst og første skuespil

William Shakespeare blev født i 1564 i Stratford-upon-Avon i Warwickshire syd for Birmingham. Han var tredje barn i en søskendeflok på otte og ældste søn. Den præcise fødselsdag kendes ikke, men det antages normalt at være 23. april. Faderen var handskemager og bonde, mens moderen var af godsejerslægt.

Stratford-upon-Avon lå dengang flere dagsrejser fra London. Byen havde et par tusinde indbyggere og en velrenommeret latinskole, hvor den unge William formentlig blev undervist i latin, græsk, retorik og logik.

Hvert år fik byen besøg af teaterselskaber fra London, som Shakespeare blev betaget af. Som 18-årig blev han gift med den otte år ældre Anne Hathaway, der seks måneder senere fødte deres første barn, Susanna. Halvandet år senere fik de tvillingerne Hamnet og Judith.

Skuespiller og dramatiker

Skønt William Shakespeares liv efter datidens standarder er veldokumenteret, er der flere huller i hans livsfortælling, fra han forlader Stratford til han befinder sig i London, hvor han etablerer sig som skuespiller og gør karriere som dramatiker.

Sideløbende begyndte han at skrive skuespil i forskellige genrer, og i hele sin karriere var han uhyre produktiv. Allerede i 1592 har han mindst fem skuespil bag sig, og han udgav digtene Venus og Adonis i 1593 og The Rape of Lucree i 1594 og slog dermed sit navn fast som digter.

Traileren til den berømte indspilning fra 1944 af Henry V med sir Laurence Olivier i den dominerende hovedrolle. En klassiker.

Ind i teatrets verden

Shakespeare spillede ikke kun med i sine egne stykker men deltog også på de skrå brædder i andre opsætninger. Omkring 1595 blev Shakespeare anpartshaver i en af de førende teatertrupper, Lord Chamberlain’s Men, der fremover stod for opførelsen af hans skuespil.

Truppen skiftede senere navn til The King’s Men, og blev en del af teatret The Globe, der var det første skuespiller-styrede teater i verden. Her skrev Shakespeare legendariske værker som Hamlet, Othello, Macbeth og King Lear.

Shakespeare var en god forretningsmand, og en stor del af hans formue kom fra hans andel i The Globe, som blev tidens førende teater med plads til mere end 2.000 tilskuere.

Med udgivelsen af Shakespeares sonetter i 1609 steg hans berømmelse yderligere. The Globe brændte i 1613 under en opførelse af Henrik d. VIII, hvor en teaterkanon satte ild i stråtaget, og derved gik alle Shakespeares originale manuskripter formentlig tabt. De var nemlig låst inde på teatret.

Hans skuespilkollegaer udgav i 1623 “Histories, Comedies and Tragedies”, der er en slags samlede værker for William Shakespeare.

Her har man genskabt værkerne ud fra rollehæfter og manuskripter hos de enkelte skuespillere og udgivere af piratudgaverne eller tidlige versioner af værkerne.

Stor produktion

Shakespeare skrev mere end 30 skuespil mellem 1585 og 1613. Der hersker nogen usikkerhed om det eksakte tidspunkt for tilblivelsen, men generelt placeres komedierne først i hans produktion, de fleste tragedier efter 1600, og romancerne i årene omkring 1610.

Mange af hans værker er nærmest udødelige, herunder Romeo og Julie, Hamlet, Stor ståhej for ingenting, Når enden er god er alting godt og Trold kan tæmmes.

Blandt hans andre titler er Købmanden i Venedig, Julius Cæsar, Othello, Macbeth, Kong Lear, En skærsommernatsdrøm, Henrik VI, Henrik IV, Henrik V og Henrik VIII samt Richard III.

Foruden skuespillene skrev han en række fortællende digte samt 154 sonetter med filosofisk indhold.

Det er svært at forestille sig en ungersvend erklære sin kærlighed til pigen på balkonen … uden at tænke Romeo & Juliet. En udødelig klassiker om dødelig kærlighed.

Både teatermand og forfatter

William Shakespeare var teatermand og skrev sine stykker udelukkende til opførelse, og altså i virkeligheden ikke som en litterær oplevelse. Han var angiveligt ikke interesseret i deres udgivelse, og de trykte udgaver blev foranlediget af andre, dels i digterens levetid, dels efter hans død.

Da Shakespeares originale manuskripter med få undtagelser er gået tabt, er der ikke sikkerhed for præcist hvor meget, han har skrevet.

Næsten alle Shakespeares skuespil bygger på andres værker, enten på reviderede fortællinger eller omarbejdelse af ældre skuespil. Han indfletter ofte tragiske monologer i komedierne og komiske indslag i tragedierne for at variere skuespillets tone.

Positionen som verdens mest læste forfatter skyldes evnen til at fortælle en spændende historie, så både høj og lav kunne spejle sig i den via den klare persontegning og hans sans for både det humoristiske og det tragiske.

Tematisk spænder Shakespeare bredt fra magtmenneskets kamp og fald, jalousiens ødelæggende virkning, utaknemmelighedens følger eller uforsonlighedens magt over ung kærlighed. I sine komedier hylder han ofte livsglæden.

Indflydelse på sproget

Shakespeares værker har været kilde til mange engelske vendinger og talemåder.

Mere end 1.700 ord i det engelske sprog er således Shakespeares opfindelser, blandt andre bedroom for “soveværelse”, gossip for “sladder” og laughable for “latterlig”.

Også på dansk har mange udtryk vundet indpas, herunder “Der er noget råddent i Danmarks rige”, “Der er mere mellem himmel og jord”, “hest, en hest, mit rige for en hest!”, “Vi er gjort af samme stof som drømme”, “Vi få, vi lykkelige få!” og det måske mest kendte: “At være eller ikke at være, det er sagen” fra Hamlet.

I 1990 spillede Mel Gibson med i en af de mange filmversioner af Hamlet.

Død og testamente

Efter branden blev The Globe genopbygget, men Shakespeare forlod London og trak sig tilbage til Stratford, hvor han døde 23. april 1616.

William Shakespeare ligger begravet i Holy Trinity Church og hans testamente, der fylder tre folio-ark, er et af de få steder, hvor hans underskrift er bevaret.

Shakespeare var en velhavende mand via sit medejerskab af Globe Theatre og indendørsteatret Blackfriars. Forfatterens testamente vakte opsigt med overdragelsen af “min næstbedste seng” til enken og gravmælets forbandelse over den, der vover at forstyrre liget.

Eftertidens vedholdende interesse for hans skuespil og digte har gjort William Shakespeare til den vel nok bedst kendte forfatter i verdenslitteraturen, og hans værker er filmatiseret utallige gange.

Det er anslået, at hans værker er trykt i oplag på 2-4 milliarder eksemplarer.