Daniel Defoe og Robinson Crusoe

Den 25. april 1719 udkom en bog, der blev skelsættende i litteraturen.

Romanen om Robinson Crusoe er skrevet af den engelske forfatter Daniel Defoe, og bogen udkom i London i 1719.

Bogen er oversat til talrige sprog, og det er en af de mest læste bøger gennem tiderne.

Søn af en slagter

Daniel Defoe blev født som søn af en slagter i Cripplegate i London.

Faderen så gerne, at sønnen blev præst, men efter forskellige studier gik Daniel Defoe ind i handel og politik.

I 1684 blev Defoe gift med Mary Tuffley, men hendes betydelige medgift på £3.700 blev ødet bort.

Daniel Defoe gik fallit og gemte sig i Bristol, hvor han blev kendt som “the Sunday gentleman”. Søndag var nemlig den eneste dag, hvor han kunne vove sig ud uden at blive arresteret.

Den første bog

Han debuterede som Daniel Defoe i 1702 med pamfletten The Shortest Way With Dissenters.

Bogen vakte stor opsigt, og Parlamentet udstedte en arrestordre på Defoe for æreskrænkelse.

Daniel Defoe blev i juli 1703 dømt til tre dage i gabestok, men han var så populær, at folk stimlede til gabestokken for at kaste blomster på ham.

Han fik senere et års straf i Newgate-fængslet, men Dronning Anne løslod ham efter et halvt år, på betingelse af, at han tjente den siddende Tory-regering ved at opbygge en hær af spioner. Defoe opbyggede et netværk af agenter, der angiveligt blev grundlaget for nutidens British Secret Service.

Bogen om Robinson Crusoe

Daniel Defoe fortsatte et vanskeligt dobbeltspil, og i en alder af 60 år, uden penge og far til syv børn, skrev han så romanen om Robinson Crusoe.

Bogen udkom i London 25. april 1719 og vakte så stor opsigt, at Defoe i hast bryggede en fortsættelse sammen og senere udkom endnu et bind.

I løbet af et år var den første bog trykt i otte oplag.

Bogen bygger på fortællingen om den skotske sømand Alexander Selkirk, der under en sørejse ragede uklar med skibets kaptajn og blev ilandsat på den ubeboede ø Juan Fernandez, 500 kilometer udenfor Chiles kyst.

Efter fire år og fire måneder blev han samlet op af et forbipasserende skib og sejlet tilbage til England.

 

Som de fleste andre klassikere er Robinson Crusoe udkommet i adskillige versioner. Kortere eller længere udgaver. Foto: forfatternes private arkiv.

Robinsonaden

I Daniel Defoes roman strander den unge Robinson Crusoe ligeledes på en øde ø. Romanen gav navn til den litterære genrebetegnelse Robinsonaden.

I en robinsonade skal hovedpersonen typisk klare sig alene, helt afsondret fra det samfund, man kommer fra.

Robinsonaden afsluttes normalt med, at hovedpersonen frelses og vender tilbage til samfundet. Typisk med en ny selverkendelse eller livsanskuelse.

En robinsonade foregår ofte på en øde ø, hvor hovedpersonen udsættes for en voldsom omvæltning, og man følger de anstrengelser, vedkommende må gøre for at klare sig alene.

Robinson Crusoe er i moderne udgaver kun tredje episode i Defoes værk, som begynder med, at Crusoe sætter sig op mod sin fars krav om, at han skal være tilfreds med sin plads i samfundet. Han løber hjemmefra, men møder tre advarsler fra gud.

Første advarsel er et stormvejr til søs.

Anden advarsel er, at han tages til fange og sælges som slave. Han frigives og skaber sig en formue med en plantage i Brasilien.

Da han investerer i slavehandel, kommer tredje advarsel i form af det berømte skibbrud og hans mange år på den øde ø.

Defoes andre værker

Resten af livet koncentrerede Daniel Dafoe sig om sit forfatterskab og skrev blandt andet Moll Flanders, A Journal Of The Plague Year samt Captain Jack.

Hans sidste store litterære værk var Roxana fra 1724, men han skrev også historiske værker, herunder en håndbog om god behandling af tjenestefolk.

Defoe var utrolig produktiv selv i sine sidste år. I 1726 skrev han sit første værk om det overnaturlige, The Political History Of The Devil, og i 1727 skrev han An Essay On The History And Reality Of Apparitions.

I august 1730, da han var 70 år gammel, forsvandt han pludselig. Kreditorerne var efter ham igen, og han døde 26. april 1731 i Ropemaker’s Alley i Moorfield lige ved den gade, hvor han blev født.

Daniel Defoe står som en af litteraturens store skikkelser med historien om Robinson Crusoe. Romanen er læst af millioner og er filmatiseret utallige gange.

Bogen fremstår som en klassiker i kraft af sin eventyrlige og fascinerende historie om den unge mand, der oplever farefyldte eventyr og opholder sig som skibbruden på øen i 28 år.

Vi læste den med tilbageholdt åndedræt som børn og besøger øen igen fra tid til anden.