H.C. Andersen var eventyrets mester

Findes der en liste over Danmarks mest berømte forfattere, vil mange mene, at førstepladsen nærmest giver sig selv.

H.C. Andersen er ikke blot eventyrets mester, men også den danske forfatter, som formentlig har flest læsere i hele verden.

Digterens barndom og opvækst

Datoen var 2. april 1805 og klokken næsen to om natten, da Hans Christian Andersen kom til verden i Odense.

Han skulle blive verdensberømt for sine eventyr, men også for sine papirklip, og han menes at have opfundet det flettede danske julehjerte.

H.C. Andersen blev døbt umiddelbart efter fødslen. Forældrene var den 22-årige skomagersvend Hans Andersen og den 34-årige Anne Marie Andersdatter. I barndomshjemmet Munkemøllestræde i Odense boede i alt 12 personer, og familiens bolig bestod af ét værelse med køkken.

Ifølge H. C. Andersen havde faderen selv sammentømret et skomagerværksted og en brudeseng af et træstillads, der kort forinden havde “baaret Liigkisten med en afdød Grev Trampe.”

Som 6-årig kom H. C. Andersen i skole, og i hjemmet var det faderen, der gav ham kendskab til Holbergs komedier og vakte hans interesse for teater og kultur. Faren lod sig i 1812 hverve som soldat i stedet for en indkaldt bondesøn, der udredte en større sum penge til skomageren. Faren kom hjem efter to års forløb, syg og nedbrudt, og alle pengene var da tabt på grund af statsbankerotten.

Kom på fattigskole og arbejdede på klædefabrik

Hjemmet var fattigt efter faderens død i 1816, og H. C. Andersen kom først i lære på en klædefabrik og senere på en tobaksvirksomhed, men anbragtes også på en fattigskole, hvor han fik undervisning i religion og regning.

Den 8. juli 1819 blev H. C. Andersen konfirmeret i Odense Domkirke af domprovsten, og den 4. september 1819 rejste han som 14-årig med 13 rigsdaler på lommen med postvognen til København, hvor han indlogerede sig på et gæstgiveri i Gardergade. H.C. Andersen fik sangundervisning og senere undervisning på Hofteatrets Danseskole.

Eventyr og noveller

I 1821 skrev H. C. Andersen sit første skuespil, ”Røverne i Vissenberg”, der dog blev afvist, og kort efter skrev han sin første bog “Ungdoms-Forsøg” i 1822. Han var da blot 17 år gammel.

Bogen blev udgivet under pseudonymet Villiam Christian Walter. Navnet var sammensat af Villiam efter William Shakespeare, Christian efter ham selv og Walter efter Walter Scott. Det var unægtelig store litterære sko at fylde ud.

I 1822 skrev H. C. Andersen skuespillet ”Alfsol”, der blev erklæret som uegnet til opførelse på scenen. Som 17-årig modtog H. C. Andersen en donation af kong Frederik 6. Det muliggjorde hans videre uddannelse på den velrenommerede latinskole i Slagelse.

H. C. Andersen ankom den 26. oktober 1822 til Slagelse, hvor han foretog adskillige ture til Sorø og stiftede bekendtskab med digteren B.S. Ingemann. Da H. C. Andersen fik udgivet digtet ”Det døende Barn” i Kjøbenhavnsposten den 25. september 1827 startede hans æra som forfatter.

Som eventyrdigter indtog han snart førstepladsen blandt den danske guldalders mange kunstnere.

I 1831 udkom hans første egentlige digtsamling, og han var på sin første udlandsrejse. Han skrev rejseskildringer og artikler til Berlingske Tidende og foretog sammenlagt 29 udlandsrejser i årene 1830-1873.

 

En berømt scene fra “Kejserens nye klæder”, hvor den uskyldiges røst påpeger det, alle burde have set hele tiden …

Det første og det korteste

H.C. Andersens første eventyr er samtidig også hans korteste. Det er naturligvis “Prinsessen på ærten”, vi taler om.

Det kendte eventyr handler om prinsessen, der en nat sover så forskrækkeligt slet, at hun næsten ikke får lukket et øje.

Gennem tyve madrasser og tyve edderdunsdyner har hun ligget på en lillebitte ært, der har føltes hende så hård, at hun var blevet ganske brun og blå over hele sin krop

Så ømskindet kunne kun en virkelig prinsesse være. Det er ganske vist.

“Prinsessen på ærten” udkom som en del af “Eventyr, fortalte for Børn” i 1835.

Eventyr og papirklip

H.C. Andersen er også kendt for papirklip og billedkunst, og han efterlod sig cirka 70 blyanttegninger, 250 pennetegninger samt 1.000 klip, collager og blækklattegninger.

Hans eventyr er oversat til mere end 100 sprog. Blandt de mest berømte er Fyrtøjet, Prinsessen på ærten (1835), Den lille Havfrue, Kejserens nye klæder (1837), Den grimme ælling (1844), Hyrdinden og skorstensfejeren, Snedronningen (1845) og Den lille Pige med Svovlstikkerne (1848).

Der er stor variation i fortællingerne. I “Den grimme ælling” er et svaneæg ved en fejltagelse endt i en anderede, og da ægget klækkes, bliver svaneungen udstødt fra fællesskabet af sine ællingesøskende. Svaneungen må til sidst flygte fra andegården, den føler sig anderledes og misforstået. Først da det bliver sommer, opdager den til sin store forbavselse, at den selv er en svane.

I eventyret “Den lille pige med svovlstikkerne” må en fattig pige sælge tændstikker for at tjene til føden. Hun går rundt nytårsaften i bare tæer og fryser, men ingen vil købe tændstikkerne, og hun ser folk hygge sig inde i stuerne med god mad og ild i pejsen. Hun tør ikke tage hjem uden penge og tænder en tændstik for at få lidt varme og lys. Hun ser sin afdøde mormor i flammen og ender med at brænde alle tændstikkerne. Til sidst dør pigen af kulde og genforenes med mormoren.

Blandt H.C. Andersens kendte digte er “I Danmark er jeg født” og “Hist hvor Veien slaaer en Bugt”.

Tidens mest fotograferede

H.C. Andersen var glad for at blive fotograferet, og digteren var tidens mest fotograferede dansker.

H.C. Andersen døde ugift og barnløs. Han sov stille ind i familien Melchiors hus 4. august 1875. Han er begravet på Assistens Kirkegård i København.

Den lille Havfrue ved Langelinie i København er inspireret af H. C. Andersens eventyr. En række legater og priser uddeles nu i H.C. Andersens navn, blandt andet H.C. Andersens Litteraturpris, der hylder “H.C. Andersens indflydelse på forfattere i hele verden” og blandt andet er gået til J. K. Rowling.

H.C. Andersen fik i sin levetid trykt 156 “eventyr og historier”, men hvis man medtager hans andre tekster med karakter af eventyr og dem, der først er kommet på tryk efter hans død, bliver det til 213.

H.C. Andersen er mere udbredt end nogen anden dansk forfatter. Kun Bibelen er oversat til flere sprog. Han læses af alle kinesiske børn i skolerne og er værdsat i både Danmark og udlandet. Han er formentlig den mest solgte danske forfatter nogensinde, og han er afgjort stadig værd at læse.

“Det er tungt, forbandet tungt, at dø mens hjertet stadig er ungt,” skrev Danmarks mest berømte forfatter nogensinde.

BONUS

Se den fascinerende video, hvor en gammel bog af H.C. Andersen bliver restaureret.